Oceneni-pardubickeho-kraje-hlavni-obrazek-2

Ocenění
Pardubického kraje

Laureáti za rok 2021

Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje. Zastupitelstvo Pardubického kraje tak hodlá rozvíjet dobré tradice Pardubického kraje a cestou udělování cen také trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří v Pardubickém kraji žijí. Pardubický kraj udílí ocenění od roku 2014 jednou ročně.

Ceny se udílí v těchto kategoriích:

Za zásluhy o Pardubický kraj
Je to nejvyšší ocenění kraje a je udělováno respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které svojí mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se jinak mimořádně zasloužily o Pardubický kraj.

Cena Michala Rabase za záchranu
Je specifickým oceněním kraje za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily v zájmu prospěchu kraje a jeho občanů o záchranu života, zdraví nebo dalších významných hodnot. Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při dosažení pokroku v ochraně zdraví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty.

Cena médií
Je ocenění pro osobnosti, které si z nominovaných vyberou na základě vlastního uvážení mediální partneři Pardubického kraje.

Kromě toho udílí hejtman Pardubického kraje Medaili hejtmana Pardubického kraje, která plní pamětní a reprezentativní funkci.

Veřejnost může nominovat své kandidáty na první dvě ocenění. Podívejte se Jak nominovat