Nejčastější dotazy

Může navrhnout někoho na ocenění soukromá osoba, nebo to musí být instituce?

Obě možnosti jsou platné.

Mohu navrhnout rodinného příslušníka?

Ano, ale je dobré připojit i další doporučení.

Čím musím návrh zdůvodnit?

Je dobré vypsat všechna ověřitelná fakta, která svědčí o kvalitách nominace.

Jaká je role navrhovatelů po nominaci?

Navrhovatelé jsou požádáni o spolupráci při tvorbě medailonků oceněných a jsou pozvání na slavnostní večer.

Mohu navrhnout osobnost, která nedávno zemřela?

Ano, v tom případě je cena předána pozůstalým.